PPG PRODUKT APP

PPG lanserar en APP

PPG har nu lanserat en mobilapp för sina lackeringsprodukter. Appen är kostnadsfri och användarvänlig. Ni får enkelt åtkomst till information om produkterna och hur de används. Tekniska datablad (TDS) upplyser om de viktigaste detaljerna och råden. Nya PPG Product Selector App är gratis och redo att ladda ner nu: Sök efter "ProductApp PPG" i App Store.

Phone: +46 479-165 65
E-mail: order@oeab.se
Delivery Address:
Svetsvägen 3, 283 43 Osby, Sweden
Postal Address:
Box 15, 283 21 Osby, Sweden