VÅRA VÄRDEGRUNDER

RENT VATTEN EN FÖRUTSÄTTNING FÖR EN LEVANDE MILJÖ

Färgindustins produktutveckling är till stor del inriktad på att göra färgerna mera miljöanpassade. Målsättningen är att minska färgens negativa miljöpåverkan utan att produkternas funktion försämras. Vi värnar om att tillhandahålla miljövänliga produkter och arbetar aktivt med att informera kunderna om nya miljövänliga produkter som kan ersätta äldre mindre miljövänliga. Även skyddsutrustningen utvecklas kontinuerligt, vilket gör jobbet skonsammare.

 

VI ENGAGERAR OSS LOKALT

Vi investerar i barn & ungdom genom att stöjda det lokala föreningslivet. En aktiv vardag inom föreningarnas olika mötesplatser skapar goda förutsättningar för en social samhörighet och ett hälsosammare liv.

Kontakta OEAB

0479-165 65
order@oeab.se
Svetsvägen 3, 283 43 Osby

Leveransbestämmelser