INDUSTRI

Image

Våra kunder inom tillverkningsindustrin har ett brett sprektra av behov som kan skilja sig markant från kund till kund. Som exempel på användningsområde kan nämnas lackering av traverser som skall utsättas för väder och vind i tuffa hamnmiljöer där vind, sol och saltvatten ställer extrema krav på tålighet. Även underentreprenörer inom bygg & konstruktion kan ha egna branschspecifika krav att ta hänsyn till. Genom ett nära samarbete med kunden kan vi ta fram exakt den kvalitet och färgbrytning som kunden eller ett specifikt projekt efterfrågar. Vårt lager är kundstyrt, vilket därigenom möjliggör snabba utleveranser.

Kontakta OEAB

0479-165 65
order@oeab.se
Svetsvägen 3, 283 43 Osby

Leveransbestämmelser